माझा आवडता छंद वाचन वर निबंध My Favourite Hobby Reading Essay in Marathi

माझा आवडता छंद वाचन वर निबंध My Favourite Hobby Reading Essay in Marathi: छंद माणसाला सर्जनशील आणि कलात्मक बनवतात. ते व्यक्तीचे कौशल्य आणि व्यक्तिमत्त्व याचे निदर्शक असतात. वेगवेगळ्या लोकांचे वेगवेगळे छंद आणि विविध उपक्रम असतात जे त्यांना त्यांच्या मोकळ्या वेळेत करायला आवडतात. वाचन आणि लेखन हे माझे दोन सर्वात आवडते छंद आहेत.

माझा आवडता छंद वाचन वर निबंध My Favourite Hobby Reading Essay in Marathi

माझा आवडता छंद वाचन वर निबंध My Favourite Hobby Reading Essay in Marathi

मी पहिल्या वर्गात असताना पुस्तके वाचायला सुरुवात केली आणि मी सातवीत असताना लिहायला सुरुवात केली. मी विज्ञान-कथा, ललित, साहित्य, ललितेतर इत्यादी विविध प्रकारांची पुस्तके वाचतो. माझा आवडता प्रकार म्हणजे काल्पनिक कथा. माझी इंग्रजी शब्दसंग्रह आणि लेखन कौशल्ये सुधारण्यासाठी पुस्तके वाचल्याने मला फायदा झाला आहे.

वाचनामुळे तुमची बुद्धी तीक्ष्ण होते आणि तुमची भाषा कौशल्ये सुधारतात. जेव्हा मला कठीण शब्द समजण्यास अडचण येते तेव्हा माझी आई मला मदत करते. ती आजूबाजूला नसते तेव्हा मी डिक्शनरीत अवघड शब्द शोधतो. मी बरीच इंग्रजी पुस्तके वाचली आहेत.

मला मिळालेली पुस्तके वाचून मला लिहिण्याची प्रेरणा मिळते. मला लिहायला आवडते, मी डायरीही मेंटेन करतो. मी रोज रात्री माझ्या डायरीत लिहितो. माझ्या डायरीमध्ये मी माझ्याबद्दल आणि माझा दिवस कसा गेला याबद्दल लिहितो. कधीकधी मी माझ्या शालेय पुस्तकांमधून काल्पनिक कथा पुन्हा लिहितो.

हा एक उत्तम छंद आहे कारण तो आपल्या शुद्धलेखनाच्या चुका सुधारतो. विल्यम शेक्सपियर हा माझा आवडता लेखक. कधीकधी मला वेळ मिळत नाही तेव्हा मी दुसऱ्या दिवशी माझ्या नोंदी पूर्ण करतो. प्रत्येकजण मला अधिक लिहिण्यास प्रवृत्त करतो. वाचन आणि लेखन आपल्याला हुशार बनवते आणि आपला IQ बुद्धी निर्देशांक कार्यक्षमतेने वाढवते.

मला या दोन छंदांचा कधीही कंटाळा येत नाही, ते मला दिवसभर व्यस्त आणि उपक्रमशील ठेवतात. पुस्तक वाचन प्रत्येकासाठी चांगले आहे आणि पुस्तक वाचून तुम्हाला भरपूर ज्ञान मिळते आणि नवीन गोष्टी शिकता येत असल्याने हा सर्वोत्तम छंद आहे.
About Author: